Κοινωνικά δικαιώματα: ένας πρακτικός ιστότοπος

Κοινωνικά δικαιώματα: ένας πρακτικός ιστότοπος

Μια πύλη καθολικής πρόσβασης στα κοινωνικά δικαιώματα άνοιξε στις 23 Μαρτίου 2017. Στόχος όλων των κοινωνικών ασφαλίσεων είναι να διευκολύνει την κατανόηση των δικαιωμάτων της και να απλοποιήσει τις διαδικασίες της.

  • Το νέο ιστότοπο Mesdroitssociaux.gouv.fr που άνοιξε στις 23 Μαρτίου 2017 και είναι ανοιχτό σε όλους τους ασφαλισμένους παρέχει κεντρική πρόσβαση στα δικαιώματά του όσον αφορά την κοινωνική προστασία και την απασχόληση (οικογενειακό επίδομα, ασφάλιση υγείας, ελάχιστο κοινωνικό εισόδημα ...) .
  • Με την εγγραφή μέσω της FranceConnect, όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα κοινωνικά τους δικαιώματα, να ανακαλύψουν τα κοινωνικά οφέλη που δικαιούνται) και να κάνουν εύκολα τα προσωπικά τους αιτήματα στο διαδίκτυο (εκτίμηση των οφελών, αίτημα για υπηρεσίες online ...).
  • Η πύλη θα εξελιχθεί προοδευτικά για να επεκταθεί το πεδίο των δικαιωμάτων, να αυξηθεί ο αριθμός των ενδιαφερόμενων αντισυμβαλλομένων και να προσφερθούν νέες υπηρεσίες.

Επισκεφθείτε την τοποθεσία: