Από 3 χρόνια: η θηλή του ανθρώπου είναι η ισχυρότερη

Από 3 χρόνια: η θηλή του ανθρώπου είναι η ισχυρότερη

Ο Sandrine του συλλόγου διακοπών θα προσπαθήσει να αφαιρέσει το tootte του. Δεν γνωρίζει ακόμα τον Tétine Man, ακόμα πιο ισχυρό σε αυτόν τον τόμο. 2. Από τους C. Nicolas και G. Long, Didier Jeunesse, 10,90 €. Πού θα το βρείτε;

Ο Sandrine του συλλόγου διακοπών θα προσπαθήσει να αφαιρέσει το tootte του. Δεν γνωρίζει ακόμα το Tétine Man, ακόμα πιο δυνατός σε αυτόν τον τόμο 2.
Από τους C. Nicolas και G. Long, τον Didier Jeunesse, 10,90 ευρώ.
Πού θα το βρείτε;